Daniel Futej:
PPS-KU ČAKAJÚ RADIKÁLNE ZMENY

Vážení priatelia PPS,

PPS-ku čaká obdobie radikálnych zmien. Dospeli sme k rozhodnutiu, že spoločnosť potrebuje v tomto veľmi špecifickom období nového lídra, nové osobnosti a nový formát budovania vzťahov. Spoločnosť od októbra vedie ako generálny riaditeľ Martin Domiter, ktorý bude realizovať víziu PPS-ky ako skutočne modernej a efektívne riadenej organizácie. Je čas vystúpiť zo začarovaného kruhu, prestať lipnúť na starých metódach a začať spoločne pracovať na tom, čo je dôležité pre zamestnancov aj akcionárov nášho podniku: dlhodobá perspektíva a solventnosť.

Hodnotenie firmy už ale nebude založené len na zisku a tržbách. Osobne viac verím v nefinančné ukazovatele – či kladieme dôraz na stratégie a rozvoj, či sú zákazníci spokojní s výrobkami a či sa aj zamestnanci cítia docenení. Dobrý manažér pracuje aj s aktívami, ktoré nenájdeme vo finančných výkazoch: neviditeľné bohatstvo v podobe znalostí a skúseností zamestnancov. Nový generálny riaditeľ má za úlohu nanovo definovať ciele našej spoločnosti ako aj kroky, ktoré povedú k ich naplneniu. Vyberie si do manažmentu ľudí, ktorí k tomu dokážu efektívne prispieť a poviem na rovinu: aj z dôvodu úspor na úrovni riadenia bude musieť každý presvedčiť o tom, že chce ostať na svojom mieste.

Chcem sa poďakovať za roky usilovnej práce v pozícii generálneho riaditeľa Michalovi Sýkorovi. Som rád, že v PPS-ke ostáva ako člen Predstavenstva, ktoré bude mať posilnenú pozíciu pri strategickom smerovaní spoločnosti. Michal bude aj zárukou kontinuity.

Vo výrobe máme vyťažené kapacity najmenej do marca budúceho roka. Čaká nás ale náročné obdobie spojené s kolektívnym vyjednávaním, musíme začať lepšie pracovať s Výkonnostnou odmenou, nevyhnutne zvýšiť efektivitu práce a sústrediť sa na rast ziskovosti, nie rast tržieb.Pripravujeme aj veľké investície do nových robotických pracovísk a páliaceho stroja.

Naša firma je plná ľudí, strojov a technológií. Roboty dokážeme naprogramovať, ale ľudí musíme viesť. Presvedčiť ich o svojej vízii a správnosti krokov, ktoré robíme. V tomto úsilí prajem novému manažmentu veľa úspechov.

JUDr. Daniel Futej
predseda predstavenstva