KALIBRAČNÉ A SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

KALIBRAČNÉ A SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

METALOGRAFICKÉ LABORATÓRIUM A MECHANICKÁ SKÚŠOBŇA

Spoločnosť PPS Group a.s. má svoje akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium, ktoré je akreditované podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2017. Kalibračné laboratórium je spôsobilé vykonávať kalibráciu meradiel dĺžky, rovinného uhla, teploty a tlaku. Skúšobné laboratórium je spôsobilé vykonávať meranie geometrických veličín, odchýlok tvaru a polohy na trojrozmerných súradnicových meracích strojoch (3D). Služby kalibračného a skúšobného laboratória poskytujeme nielen v rámci vlastnej spoločnosti ale aj pre zákazníkov iných firiem. Pre získanie spokojnosti a dôvery zákazníkov a vylepšovanie kvality práce kalibračného a skúšobného laboratória neustále sledujeme a zavádzame nové poznatky získané na pravidelných seminároch a školeniach.

KALIBRAČNÉ A SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Rozsah akreditovanej činnosti

 • koncové mierky
 • valčekové kalibre
 • strmeňové kalibre
 • nastavovacie krúžky
 • závitové tŕne a krúžky
 • drôtiky na meranie závitov
 • mikrometrické meradlá
 • nastavovacie mierky
 • mikrometre do otvorov dvoj a trojdotykové
 • posuvné meradlá
 • pasametre a mikropasametre
 • číselníkové odchýlkomery a dutinomery
 • mikrometrické odpichy
 • oceľové čiarkové pravítka
 • oceľové zvinovacie metre a pásma
 • hrúbkomery s odchýlkomermi
 • lístkové škáromery
 • digitálne výškomery
 • uhlomery
 • nožové pravítka
 • kontrolné pravítka
 • kontrolné dosky
 • uhlové mierky
 • libely a sklonomery
 • uholníky
 • deformačné tlakomery
 • sklenené teplomery a digitálne teplomery s čidlom
 • SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM:
  meranie na trojsúradnicových meracích strojoch - 3D

Neakreditovaná činnosť

 • prizmatické podložky
 • stavbárske libely
 • meracie kliny

Metalografické laboratórium

Metalografické laboratórium spoločnosti PPS Group a.s. vykonáva činnosti na zvyšovanie kvality produktov vyrábaných spoločno-sťou a to zabezpečovaním komplexnej kontroly dodaných materiálov prostredníctvom mechanických a metalografických skúšok.

Rozsah neakreditovanej činnosti predstavujú metalografické rozbory materiálov a zvarových spojov.

MECHANICKÁ SKÚŠOBŇA

Rozsah neakreditovanej činnosti

 • ťahové skúšky
 • priebeh tvrdosti
 • skúšky lámavosti
 • skúška rázom v ohybe pri tepote okolia a aj za zníženej teploty
 • meranie tvrdosti HBW, HV, HRC, HRB

Prehľad meracích zariadení

Názov meracieho zariadeniaTypRozsah
Univerzálny dĺžkomerULM 600-C0-600/100 mm
Univerzálny dĺžkomerMahr 8280-1000 mm
Univerzálny dĺžkomerSIP MUL 1000,0-1000
Univerzálny dĺžkomerULM 1000,0-1000
VýškomerDigimar 817 CLM0-600
Výškomer na kalibráciu koncových mierokMahr 8260-125
VýškomerABBE 200S0-200/100 mm
VýškomerABBE P00-200/100 mm
Univerzálny merací mikroskopUMM 200200×100 mm
Výškomer na kal. uholníkovRectimar 830700
Trojsúradnicový merací strojMORA 01510-3300
Trojsúradnicový merací strojLeica AT901-MR0-40000 mm
Piestový tlakomerM2200/SP,0,01-70 MPa
Optická deliaca hlavaP10-360°
Deliaci prístrojWTGM0-360°

Certifikáty

Cenovú ponuku vám vypracujeme na požiadanie

Kontakt: metrologia@ppsgroup.sk +421 917 718 340