STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

V PPS Group Detva majú zamestnanci

Motivujúci systém hodnotenia

Vážime si dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov a robíme maximum pre to, aby sme tento ľudský potenciál naplno a efektívne využívali a ďalej rozvíjali. 

V našej spoločnosti vás čaká plat, ktorý vás osloví. Na základe Kolektívnej zmluvy je dohodnuté aj každoročné zvyšovanie mzdy podľa dosiahnutých výsledkov.

Na výkon povolania vás pripraví naše

Adaptačné centrum

V Adaptačnom centre si noví zamestnanci osvojujú informácie a zručnosti potrebné pre prácu v PPS. Vykonávajú pracovné úlohy „na skúšku“ pod gesciou skúsených zamestnancov.

Ľudia, ktorí v našom podniku už odpracovali desiatky rokov, takto odovzdávajú strojárske zručnosti a vedomosti budúcim generáciám. 

Kto potrebuje, môže v areáli PPS získať

Ubytovanie zadarmo

Pre zamestnancov, ktorí musia do práce dochádzať z väčších vzdialeností, alebo v okolí nemajú rodinné zázemie, poskytujeme ubytovanie zadarmo priamo v areáli PPS.

Nikde predsa nie je napísané, že na „týždňovky“ sa môže chodiť len do Nemecka.

Naši zamestnanci môžu využívať nadštandardné

Stravovanie