SLUŽBY

  • Kalibračné laboratóriumKladieme dôraz na kvalitu, flexibilitu a dôslednosť. Naše kalibračné laboratórium je spôsobilé vykonávať kalibráciu meradiel dĺžky, rovinného uhla, teploty, tlaku, odchýlok od priamkovitosti a rovinnosti podľa normy ISO/IEC 17025:2005. Pracujeme aj na 3D súradnicových meracích strojoch.

    Čítajte viac
  • Zváračská školaNaši profesionálni školitelia naučia zvárať každého! Zamestnanci PPS Group odovzdávajú svoje skúsenosti mladej generácii zváračov. Po kurze vedú ďalšie kroky absolventov do Adaptačného centra PPS s perspektívou profesionálneho rastu.

    Čítajte viac