SME MODERNÁ VÝROBNÁ SPOLOČNOSŤ
S VIAC AKO 60-TIMI ROKMI SKÚSENOSTÍ

PREVÁDZKA MÁ 1000 ZAMESTNANCOV,
VIAC AKO 90 000 M2 VÝROBNEJ
A 750 000 M2 CELKOVEJ PLOCHY

SME JEDEN Z EURÓPSKYCH LÍDROV V SEGMENTE VÝROBY OCEĽOVÝCH KOMPONENTOV DORUČENÝCH JIT

ČÍTAJTE VIAC

OD PRVOTNEJ MYŠLIENKY K VÝROBKU
POSTUPUJEME EFEKTÍVNE A SPOĽAHLIVO
S POUŽITÍM KONCEPTU 3D DIGITALIZÁCIE

ZAKLADÁME SI NA  KVALITE,
PRESNOSTI DODÁVKY A ATRAKTÍVNEJ CENE

LOKÁLNA TRADÍCIA A MEDZINÁRODNÉ PROSTREDIE
DÁVAJÚ PRIESTOR NA VZNIK DLHODOBÝCH PARTNERSTIEV

ČÍTAJTE VIAC

POUŽÍVAME MODERNÉ NÁSTROJE,
MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY

VIAC AKO 650 ZVÁRAČOV A ZVÁRACIE ROBOTY
VYRÁBAJÚ Z RÔZNYCH TYPOV OCELE
KONŠTRUKCIE S HMOTNOSŤOU OD 5 DO 15 TON

MÁME ZA SEBOU MASÍVNE INVESTÍCIE
DO STROJOVÉHO PARKU, LOGISTIKY, HANDLINGU
A PRACOVNÉHO PROSTREDIA

FINÁLNE OPRACOVANIE NAŠICH VÝROBKOV 
ZABEZPEČUJÚ VYSPELÉ NC A CNC CENTRÁ

NAJLEPŠIA DOSTUPNÁ TECHNOLÓGIA,
KTORÁ REŠPEKTUJE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
ZABEZPEČUJE ROBOTICKÉ PIESKOVANIE A STRIEKANIE

V NEPOSLEDNOM RADE:
TESTOVANIE KVALITY A DORUČENIE JIT

ČÍTAJTE VIAC

INVESTUJEME DO STROJOV A TECHNOLÓGIÍ,
aby naši zamestnanci boli konkurencieschopní

Neustále ZLEPŠUJEME PRACOVNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ

Ponúkame rôzne výhody, školenia a vzdelávanie

ČÍTAJTE VIAC

ZNÍŽUJEME VPLYV NÁŠHO PODNIKANIA
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VYUŽÍVAME OBNOVITEĽNÉ ZDROJE,
ŠETRÍME ENERGIU A ZNIŽUJEME EMISIE CO2

INVESTOVALI SME DO NOVEJ TEPLÁRNE
A EFEKTÍVNEJ PREPRAVY TEPLA

ČÍTAJ VIAC

WE ARE A MODERN MANUFACTURING COMPANY WITH MORE THAN 60 YEARS OF EXPERIENCE

OPERATING WITH ~1000 EMPLOYEES AND MORE THAN  90.000 M2 OF WORKSHOP  AND 750.000 M2 TOTAL AREA

WE ARE ONE OF THE EUROPEAN LEADERS IN THE SEGMENT OF ASSEMBLED STEEL COMPONENTS DELIVERED JIT

FROM THE IDEA TO THE PRODUCT, WE PROCEED EFFICIENTLY AND RELIABLY USING THE CONCEPT OF 3D DIGITALISATION  SYSTEM

WE  STRONGLY STAND BEHIND  QUALITY, DELIVERY PRECISION AND COMPETITIVE  PRICE ACCORDING TO QCD

COMBINATION OF LOCAL AND INTERNATIONAL CULTURES READY TO BUILD LONG TERM PARTNERSHIPS

WE USE MODERN TOOLS, MATERIALS AND WORKFLOWS

WELDING ROBOTS AND MORE THAN 650 WELDERS DELIVER CUSTOMIZED FABRICATED STEEL STRUCTURES BETWEEN 5 TO 15 TONS MADE OF VARIOUS TYPES OF STEEL

HUGE INVESTMENTS INTO MACHINERY, LOGISTICS, HANDLING AND WORKING ENVIRONMENT

WE DO FINISHING OUR PRODUCTS WITH TOP-OF-THE-ART NC AND CNC CENTERS

BEST AVAILABLE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY  TECHNOLOGY USING ROBOTIC LASTING AND PAINTING SYSTEM

LAST BUT NOT LEAST: QUALITY TESTING  AND JIT DELIVERY

WE INVEST IN MACHINERY AND TECHNOLOGIES SO THAT OUR EMPLOYEES ARE COMPETITIVE

WE CONSTANTLY IMPROVE OUR WORK ENVIRONMENT AND SAFETY

WE PROVIDE VARIOUS BENEFITS, TRAINING AND EDUCATION

WE REDUCE THE IMPACT OF OUR BUSINESS ON THE ENVIRONMENT

WE SAVE ENERGY, USE RENEWABLE SOURCES AND REDUCE EMISSIONS OF CO2

WE HAVE INVESTED INTO EFFECTIVE HEAT TRANSPORTATION AND NEW MACHINE ROOM FOR HEAT PRODUCTION

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Naša webová lokalita používa súbory cookie. Jej používaním vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.