SPOLUPRÁCA SO VZDELÁVACÍMI INŠTITÚCIAMI

PPS Group už mnoho rokov spolupracuje so Strednou odbornou školou v Detve, pretože ponúka prácu pre ľudí vyučených práve v takých odboroch, aké ponúka táto škola s 50-ročnou tradíciou. Pre každého úspešného absolventa sú u nás dvere vždy otvorené. Ak poznáte niekoho, kto sa rozhoduje o svojom budúcom povolaní, túto školu mu môžete rozhodne odporučiť.

Stredná spojená škola DetvaKaždoročne vítame viaceré exkurzie žiakov základných škôl z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia v rámci projektu Centrum celoživotného odborného vzdelávania – miesto pre rozvoj kompetencií a zvyšovanie kvalifikácie mládeže pod záštitou neziskovej organizácie MAJA. Žiaci mali možnosť vidieť krátky prehľad histórie firmy a výrobu v halách.

Škola svojich žiakov pripravuje na strojárske a elektrotechnické profesie. Súčasťou je aj zváračská škola, vybavená na zváranie elektrickým oblúkom, CO2 a plameňom. V rámci strojárskych odborov škola intenzívne spolupracuje s regionálnymi zamestnávateľmi, vrátane PPS Group. Žiaci tu absolvujú časť odbornej prípravy a majú možnosť získať prospechové štipendium, príspevok na dopravu či ponuku zamestnania. Dostávajú aj bezplatné pracovné oblečenie a ochranné pomôcky.

Škola ponúka možnosť zapojiť sa do mnohých aktivít a projektov, vedomostných súťaží, olympiád, športových
turnajov či krúžkov. Žiaci pravidelne zbierajú úspechy na veľtrhoch cvičných firiem, strojárskej olympiáde, súťažiach v CNC programovaní a mnohých ďalších.

Škola priebežne zlepšuje materiálno-technické zabezpečenie odbornej prípravy. V špičkovo vybavených počítačových učebniach žiaci pracujú so softvérom SolidWorks, Multisim, Workbench a ďalšími. Dielne sú
vybavené výučbovými CNC strojmi, produkčným sústruhom a frézou HAAS.

Na praktickom vyučovaní tak môžu žiaci priamo prepojiť výsledky programovania s výrobou na CNC strojoch. Moderné elektrotechnické laboratórium umožňuje prácu s diagnostickým softvérom, cvičenia a simulácie
na zariadeniach a vozidlách. Samozrejmosťou sú interaktívne tabule a dataprojektory.