ADAPTAČNÉ CENTRUM

Pracovné postupy a technológie vám predstaví

Adaptačné centrum PPS

Formálny doklad o ukončenom vzdelaní pre nás nie je podstatný. Oveľa dôležitejšia je chuť pracovať a rozvíjať svoje zručnosti v strojárskej výrobe. Prácu u nás môže získať aj človek so základným vzdelaním.

Základný zváračský kurz môžete absolvovať v našej Zváračskej škole, v ktorej zabezpečujeme vzdelávanie nových zváračov a strojných zámočníkov či rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie súčasných zamestnancov. Školenie prebieha priamo v našich výrobných priestoroch a hradí ho PPS.

Ak po úspešnom absolvovaní zváračského kurzu podpíšete pracovnú zmluvu, budú vaše ďalšie kroky viesť do Adaptačného centra PPS. Tréning tu prebieha na konkrétnych typoch strojov, ktoré naši zvárači využívajú aj pri bežnej práci. Po úspešnom zložení praktickej skúšky budete zaradený na konkrétnu prácu podľa schopností a zručností.