NAŠA STRATÉGIA A VÍZIA

V podnikaní uplatňujeme princíp „WE CARE“

PPS Group je jedným z európskych lídrov v segmente veľkých zváraných oceľových konštrukcií. Spájame dlhoročné skúsenosti našich verných zamestnancov a najmodernejšie technológie. Sme moderná firma zameraná na rozvoj a rast, masívne investujeme do znižovania nášho vplyvu na životné prostredie, modernizácie a vzdelávania našich zamestnancov.

Skutočne nám záleží na našich zákazníkoch a ich spokojnosti. Záleží nám na našom dobrom mene a robíme maximum pre to, aby sme mohli byť stále vnímaní ako spoľahlivý a dochvíľny dodávateľ pre významných medzinárodných klientov. Záleží nám na tom, aby sme boli konkurencieschopní a efektívni – investujeme preto do optimalizácie výrobných procesov, logistiky a prípravy materiálov.

„Našou ambíciou je stať sa lídrom európskeho trhu v tomto segmente. Verím, že naša dlhodobá stratégia, realizované aj plánované investície spolu s našim odhodlaním a skúsenosťami nás predurčujú k tomu, že môžeme byť úspešní.“

Dr. Daniel Futejpredseda predstavenstva

Záleží nám aj na našich zamestnancoch a ich profesionálnom raste. Niektorí u nás pracujú desiatky rokov a ich skúsenosti a zručnosti sú pre nás nenahraditeľné. Napriek tomu, že do výroby zavádzame automatizáciu a robotizáciu, v našom segmente bude vždy kľúčová práca ľudských rúk. Vyrábame totiž prevažne v malých sériách, pre ktoré sa neoplatí nastavovať robotické výrobné linky.

Naši ľudia majú priestor na profesionálny rast a sebarealizáciu. Spolupracujeme s viacerými strednými a vysokými školami, podporujeme vývoj a výskum, testujeme nové materiály, technológie a pracovné postupy. Máme vlastné školiace kapacity, ktoré podľa potreby využívame na regrutáciu a zaškolenie nových zamestnancov, najmä z radov zváračov a operátorov CNC.

Záleží nám aj na tom, aký vplyv má naše podnikanie na životné prostredie a komunity v ktorých pôsobíme. Minimalizujeme a recyklujeme odpad, využívame obnoviteľné zdroje, chránime našich ľudí pred nepriaznivými vplyvmi pracovného prostredia.

Princípy a hodnoty PPS Group