By

Adaptačné centrum
PPS GROUP Detva hľadá zamestnancov na pozíciu Zvárač kovov / Strojný zámočník.
Continue Reading
PPS GROUP Detva hľadá zamestnancov na pozíciu Zmenový majster lakovne.
Continue Reading
PPS GROUP Detva hľadá zamestnancov na pozíciu Elektrikár - slaboprúd.
Continue Reading
PPS GROUP Detva hľadá zamestnancov na pozíciu Lakovač.
Continue Reading
PPS GROUP Detva hľadá zamestnancov na pozíciu Elektrikár - silnoprúd.
Continue Reading
PPS GROUP Detva hľadá zamestnancov na pozíciu Obrábač kovov - frézar, horizontkár NC
Continue Reading