VÝROBA

Od tvorby technických výkresov až po lakovanie

Spoznajte proces výroby

Od prvotnej myšlienky a požiadavky zákazníka až po finalizáciu výrobkov a montáž. V procese výroby v PPS Group sú vo všetkých krokoch aplikované moderné efektívne postupy, digitalizácia a automatizácia. Hlavnou devízou však v našich strojárňach ostávajú skúsenosti a šikovné ruky našich kvalifikovaných zamestnancov. V malých sériách vyrábame veľké výrobky, pre ktoré sa nie vždy oplatí nastavovať robotické linky. 

Tvorba technických výkresov

Konštruktéri a technickí pracovníci sú partnerom schopní poskytnúť služby technickej podpory ako: vypracovanie 3D modelov, skreslenie konštrukčnej dokumentácie (technické výkresy), spracovanie sprievodnej dokumentácie alebo katalógu náhradných dielov. Výkresy a modely spracovávajú v programoch AutoCAD a Autodesk Inventor.

Príprava materiálu

Príprava materiálu

Na základe dodanej technickej dokumentácie je možné spracovať požadovaný druh materiálu strihaním, pílením a pálením.
Pri pálení sú využívané kyslíkovo-acetylénové (CombiCut 15001.55 GbkGGGG a Picorex) a plazmové páliace stroje.

Plazmové stroje Počet horákov Počet stolov Rozmery stola (mm) Max. hrúbka plechu (mm)
OMNIMAT 5000 1 – úkosový 1 13000 x 3000 80
SPLR 12001.25 PrP 1 – priamy
1 – úkosový
1 12000 x 2500 38
MG 12001.25 PB* 1 1 12000 x 2500 50

*Model MG 12001.25 – MG PB je vybavený kolmým  horákom pre pálenie plechov do hrúbky 50 mm a mechanickou vŕtacou hlavou pre vŕtanie otvorov do 29 mm.

Kyslíkovo – acetylénové stroje Počet horákov Počet stolov Rozmery stola (mm) Max. hrúbka plechu (mm)
CombiCut 15001.55GbkGGGG 4 – priame
1 – úkosový
1 5500 x 150000 200
Pikorex (pálenie podľa šablóny) 4 1 2000 x 2500 100
Nožnice Max. hrúbka plechu (mm) Max. šírka tabule (mm)
NTA 3150/10A 10 3000
CNTA 2000/6.3 6 2000

Tvárnenie

Tvárnenie

Ohraňovacie lisy (TRUBEND 800, CTO 400A, LODD 315, SAFAN H-Breke 320,  LO 50. ) sú schopné vytvoriť tlak od 50 až 800 t, pri maximálnej dĺžke lisovaného materiálu 6000 mm, polomer ohybu do 200 mm. K dispozícií sú aj rovnačky plechov (UBR 18×200, XRM 2000×12, XRM 2000/6,3), zakružovačka (HR4W3840 a XZMP 2000×12), ohýbačky rúrok (XOTH 40, B 60).

Lis ohraňovací LODD 315

Tvárniace zariadenie Rozmery stola (mm) Zovretie (mm)
Lis ohraňovací 800 t (TruBend) 6050 x 250 6 osí
Lis ohraňovací hydr. 400 t (CTO 400 A) 5000 x 300  
Lis ohraňovací H – Breke 320 ( Safan) 4100 x 250 635
Lis ohraňovací LODD 315 4000 x 200 250
Lis hydraulický rovnací HPR 800 1600 x 2700 750
Lis hydraulický rovnací 400 t CDN 400B 6000 x 3100  
Lis ohraňovací 50 t (LODD50) 2500 x 200  

Zváranie

Zváranie

Ručné zváranie realizujú vysokokvalifikovaní pracovníci s použitím zváracích zariadení MIG/MAG, TIG, CMT. Pri zváraní pod tavivom používame zváracie zariadenie GOLEM 1200. Zváranie najmä rotačných zostáv a výložníkov sa realizuje zváracími robotmi IGM a OJ 10. Zvárané materiály: Triedy S235 až S960. Špeciálne typy ocele (hrúbka 1 až 150 mm). PPS Group a. s. je držiteľom zváračských certifikátov.

Zváracie zariadenia Prúd (A) Ochranná atmosféra
Zváracie zdroje – MIG/MAG 250 82 % Ar, 18 % CO2
Zváracie zdroje – MIG/MAG 220 82 % Ar, 18 % CO2
Zváracie zdroje – MIG/MAG pulzné do 400 82 % Ar, 18 % CO2
Zváracie zdroje – CMT do 270 97,5 % Ar, 1,8 % CO2
Zváracie zdroje – TIG do 315 100 % Ar
Zváranie pod tavidlom do 1200 tavivo
Zvárací robot do 400  
Zváracie polohovadlá 1000 x 640 mm Nosnosť do 10 t

Mechanické opracovanie

Mechanické opracovanie

Mechanické opracovanie detailov a menších zostáv sa vykonáva s použitím sústruhov, vŕtačiek, fréz a brúsok. Na opracovanie väčších zváraných konštrukcií je spoločnosť vybavená modernými NC a CNC centrami.

NC/CNC centrá Rozmer obrobku Rozmer stola
SHW – UFZ – duo 15000 x 1200 x 2500 16000 x 1500
2 x FFDQ 125 – duo 13000 x 1000 x 2000 14000 x 1250
FUQ 150 4500 x 1500 x 2500 2 – 3000 x 2000
FUQ 125 4000 x 1500 x 2000 2 – 2000 x 2000
WRD 150 Q (s otočným stolom) 15 000 x 1800 x 4000 10000 x 3000 / 2500 x 3000
SORULACE FX 10 000 (s otočným stolom) 10 000 x 1600 x 4800 7000 x 3500 / 2500 x 3500
Sústruhy Obežný priemer Vzdialenosť hrotov
Sústruhy hrotové 400 / 1000 800 / 2000
Priemer obrobku Max. dĺžka obrobku
Sústruh zvislý SKIQ8 800 630
Sústruh karuselový SK16 1620 800
Sústruh poloautomatický SPT 32NC 320 800
Vŕtačky Rozmer obrobku (mm) Rozmer stola (mm)
Vŕtačka radiálna 25 – 100 850 x 780 – 2000 x 3000
Vŕtačky súradnicové 50 – 100 500 x 830 – 1000 x 1600
Vodorovné vyvrtávačky 63 – 100 320 x 320 – 1000 x 1120
130 – 160 1800 x 1600 – 4000 x 2500
Frézky Upínacia plocha (mm) Pohyb x, y, z (mm)
Frézovacie centrum – FFQ 100A OR/AG 6000 x 1000 6200 x 1500 x 1400
Frézovacie centrum – FSQ 100OR/A3 3000 x 1000 3000 x 1000 x 1600
Frézky vodorovné – WFQ 80 NC 850 x 1600 1600 x 980 x 950
Frézka stolová – FSQ 80-GM/A2 2000 x 800 2000 x 900 x 800
Frézka stolová – FCQV 63 630 x 2200 1500 x 630 x 630
Frézky portálové 1250 x 3500 3200

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Pred úprava povrchu pred lakovaním máme riešenú technológiu pieskovania a odmasťovania vysokotlakovým postrekom pasivačným prostriedkom.

V závislosti od parametrov jednotlivých výrobkov a požiadaviek odberateľov prebieha lakovanie mokrým spôsobom, hlavne 2K farbami:

  1. V komorovej lakovacej linke s tunelovou predúpravou povrchu ,na kruhovom závesnom dopravníku, taktovým spôsobom.
  2. V  lakovacom a sušiacom boxe vybavenými koľajovou dráhou s vozíkmi, s pred úpravou riešenou vysokotlakovým postrekom pasivačným prostriedkom
  3. Vo viacrežimovej lakovacej kabíne vybavenej koľajovou dráhou s vozíkmi s pred úpravou riešenou vysokotlakovým postrekom pasivačným prostriedkom
Pieskovanie

PPS Group a.s. dokáže ponúknuť komplexnú povrchovú úpravu výrobkov procesmi pieskovania a lakovania. Spoločnosť disponuje robotizovaným pracoviskom pieskovania, ktoré sa skladá z pieskovacej komory HOLLAND MINERAAL a pieskovacieho robota BLASTMAN. Pri prevádzkovom tlaku 8 bar. a použitej trisky 19 mm je výkon pieskovania cca 225 m2/h. Proces pieskovania robotom je možné dopredu naprogramovať alebo naprogramovať robota pri ručnom pieskovaní (robot si ukladá do pamäte postup ručného pieskovania). Taktiež je možné použiť pracovisko na ručné pieskovanie bez použitia pieskovacieho robota.

 

Lakovacia linka

Pred úprava povrchu dielcov (odmastenie + železité fosfátovanie, oplach a sušenie) sa vykonáva v tunelovej linke sprchovým spôsobom, prípravkami firmy Henkel. Následné lakovanie a sušenie základnej a vrchnej farby sa vykonáva v samostatných lakovacích a sušiacich boxoch. Základná farba sa nanáša nízkotlakovými HVLP zariadeniami TRITON 308, vrchná farba aj vysokotlakovými zariadeniami 2K WAGNER TWIN KONTROL 35 – 70. Takt linky určuje doba lakovania a trvá cca 10 – 20 min, na 43 závesoch. Maximálne rozmery lakovaných výrobkov sú 4 x 1,8 x 1,35 m s hmotnosťou do 2 ton.

 

Samostatný lakovací a sušiaci box

Predúprava povrchu (odmastenie + železité fosfátovanie) sa vykonáva vysokotlakovým zariadením RB-30E, prípravkami firmy Henkel. Lakovanie základnej farby sa vykonáva strednotlakovým striekacím zariadením KREMLIN 20.25, vrchnej vysokotlakovými zariadeniami 2K WAGNER TWIN KONTROL 35-70.Maximálne rozmery výrobkov sú 14 x 4 x 2,5 m hmotnosť do 10 t.

 

 

 

Viacrežimová lakovacia kabína

Predúprava povrchu (odmastenie + železité fosfátovanie) sa vykonáva vysokotlakovým zariadením RB-30E, prípravkami firmy Henkel. Plne automatizovaná viacrežimová lakovacia kabína BLOWTHERM T1 zabezpečuje celý proces lakovania a sušenia. Lakovacia kabína má po úprave rozmery 16 x 5 x 5 m a transport dielov je realizovaný koľajovými vozíkmi. Lakovanie základnej farby sa vykonáva strednotlakovým striekacím zariadením KREMLIN 20.25, vrchnej farby vysokotlakovými zariadeniami 2K WAGNER TWIN KONTROL 35 – 70.

Montáž


Montážny proces v spoločnosti predstavuje finálne súhrnné operácie spájania súčiastok a komponentov až po finálny výrobok v istej technicky účelnej postupnosti. V montážnom procese aktuálne dominujú ručné úkony a integrujú sa v ňom všetky stránky zabezpečenia kvality z predchádzajúcich procesov. Montážny proces prebieha vo vyhradených výrobných priestoroch, ktoré sú výhradne určené pre proces montáže.