Tržby nie sú všetko:
CENY PLECHOV LÁMU REKORDY

Ako prišla, tak odišla. Ak sme po skončení koronakrízy očakávali stabilizáciu a postupný návrat do normálu, trhy vyhladované pandémiou majú až nečakaný apetít. Prejavuje sa to razantným nárastom ekonomickej aktivity v priemysle, čo pre nás znamená viac objednávok aj tržieb. Podstatnú časť tohto zvýšeného obratu sme však nevyrobili u nás, ale spôsobili ju raketovo rastúce ceny našich vstupných materiálov. Nie je to teda príležitosť uspokojiť sa s dobrými číslami a poľaviť v našom spoločnom úsilí o efektívnu a kvalitnú výrobu, ale práve naopak: musíme si vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce.
NEPLECHY S PLECHMI

O náš základný vstupný materiál, teda oceľové plechy, je v súčasnosti enormný záujem všade vo svete. To spôsobuje raketový vzostup ich cien a problém s dostupnosťou. „Kým pred rokom sme platili od 480 do 500 eur za jednu tonu plechu štandardnej akosti, dnes cena narástla na doposiaľ neuveriteľných 1200 eur,“ hovorí generálny riaditeľ PPS Group Michal Sýkora.

Nič navyše nenasvedčuje tomu, že by sa rast cien mal v blízkej dobe zastaviť. V tejto situácii musíme zákazníkom vysvetľovať, prečo naše produkty zrazu stoja omnoho viac, čo je dôvodom neustále prebiehajúcich
cenových rokovaní. Zákazníci tomu rozumejú, ale bude pre nás kľúčové, aby sme tento nárast cien dokázali optimálne rozložiť v čase. Inak nás to môže položiť.

„Vyššie tržby neznamenajú v tomto prípade aj vyšší zisk. Obchodné rokovania s našimi zákazníkmi sú zamerané v prvom rade na zabezpečenie marže. Ak už má klient platiť viac, aby tam ostal primeraný zisk aj pre PPS-ku a pre našich ľudí,“ vysvetľuje generálny riaditeľ. Dôležité je zabezpečiť finančné prostriedky
aj na investície a modernizáciu.

PROBLÉMY S DOSTUPNOSŤOU

Dopyt po plechoch je veľmi vysoký, paradoxne však na to hute nereagujú navýšením výrobných kapacít. Z rastu cien majú prospech, a tak sa zo vzniknutej situácie snažia vyťažiť čo najviac. „Pre nás neexistuje cesta,
že si dovezieme nejaké lacné plechy z Indie alebo Číny,“ vysvetľuje M. Sýkora a pokračuje: „Naši zákazníci majú overené a certifikované hute pri ktorých je kvalita plechov garantovaná.“ Keďže garanciu za produkty
následne preberá PPS-ka, nemôžeme si dovoliť vyrábať z materiálov, ktorých pôvod alebo kvalita by mohli byť sporné.

Ďalší problém predstavuje doprava. Dopravcovia aktuálne nevedia naplniť zvýšené požiadavky štandardnou lodnou dopravou a letecká doprava je omnoho drahšia. Niekoľkonásobne vzrástla aj cena prepraveného kontajnera, pričom dodacie lehoty sa predĺžili z týždňov na mesiace.

V tejto zložitej situácii sa svojej pozície v manažmente PPS Group ujal nový Riaditeľ pre nákup a logistiku Martin Domiter, ktorý si za prvoradú úlohu dal nájsť a zabezpečiť nových dodávateľov bez toho, aby sme museli robiť kompromisy v oblasti kvality. „V priebehu mája sme začali spolupracovať a materiál odoberať napriamo od hute koncernu NLMK v belgickom Clabecqu a SIJ Acroni v slovinskej Jesenici. V priebehu júla doplníme do portfólia aj rakúsky VOESTALPINE. Očakávame najmä lepšiu dostupnosť plechov,“ konštatuje M. Domiter.

PRODUKTIVITA PRÁCE

Hoci sa PPS-ka môže chváliť šikovnými ľuďmi, ktorí majú „zlaté ruky“, ručné zváranie predstavuje pri porovnaní s našou konkurenciou najnákladnejší druh výroby. Žijeme na technologický dlh a v niektorých smeroch nám ušiel vlak. To sa musí zmeniť. „Okrem ručného zvárania, kde sme tradične silní, musíme nevyhnutne nastúpiť cestu robotizácie všade tam, kde to je zmysluplné,“ hovorí generálny riaditeľ a pokračuje: „Ak sa nám podarí prejsť aspoň čiastočne na výrobu pomocou robotov, budeme musieť hľadať aj nových zákazníkov alebo aspoň presvedčiť tých súčasných, nech svoje výrobky upravia tak, aby ich robot zvárať dokázal.“ Je to jediný spôsob ako v PPS-ke produkovať vyššiu pridanú hodnotu a tým zvýšiť ziskovosť, nielen obrat.

V oblasti robotizácie už máme za sebou aj prvé úspešne realizované projekty: fungujú pri malých zostavách v H3 a pomáhajú pri projekte VOLVO v H6. Aktuálne pripravujeme nový projekt pre skupinu CARGOTEC. Existujúce robotické pracovická je takisto potrebné udržiavať „vo forme“, preto pri zváraní novej typovej rady ramien na starom IGM v H6 bolo potrebné doplnenie kamery pre laserové navádzanie robota.

Spomínaný rast tržieb sa niekomu môže javiť ako príležitosť na zvyšovanie platov či rozšírenie benefitov pre zamestnancov. To je však veľký omyl. „Rast miezd bez rastu produktivity práce je cesta, ktorá má veľmi skorý koniec – firmu vedie do krachu,“ hovorí riaditeľ ľudských zdrojov PPS Group Jozef Výbošťok, ktorý tiež tvrdí: „Nemusíme byť profesori ekonómie, aby sme pochopili, že ak všetky peniaze prejeme, neostane na novú strechu. Obrazne povedané, vďaka technologickému dlhu nám kvapká voda zo stropu. Musíme najskôr vyriešiť toto, až potom sa dohadovať o tom, či budeme mať v okne begónie alebo muškáty.“

PREČO MUSÍME INVESTOVAŤ?

Zabezpečiť finančné zdroje na rozvoj a investície bude v najbližšom období kľúčové, pretože plány PPS-ky sú v tomto smere naozaj ambiciózne. Veď v najbližšom období by firma chcela investovať približne 3 milióny eur. „Každá jedna investícia musí významne prispievať k rastu produktivity práce,“ hovorí opäť generálny riaditeľ PPS Group Michal Sýkora. Investičný plán pre roky 2021-22 je nastavený tak, aby firme pomohol zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť, ako aj dobehnúť technologický dlh, prenesený z minulosti. „V prvom rade je to však o osobnom nasadení jednotlivca. Pričiniť sa musí každý z nás,“ uzatvára tému M. Sýkora.