Daniel Futej:
NADŠENIE NAŠICH ĽUDÍ JE NÁKAZLIVEJŠIE AKO KORONA

Vážení priatelia PPS,

Nechcem znovu hovoriť o kríze, problémoch a nástrahách, ale samozrejme – korone sa nemôžem vyhnúť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme tú prvú vlnu zvládli. Bolo to naozaj náročné, nielen z pohľadu zabezpečenia normálnej prevádzky, ale aj celkovej neistoty v ekonomike a pochopiteľného poklesu odbytu.

Stále nie sme „za vodou“, ale z najhoršieho sme už určite vonku. V tom najmenej vhodnom čase, hlboko v červených číslach, sme napríklad boli schopní vyplatiť dohodnutý trinásty plat a ja dúfam, že ste to ocenili.

Takisto som rád, že zo 736 pracovných miest, ktoré boli v PPS-ke ohrozené na začiatku koronakrízy, sme nakoniec nemuseli zrušiť ani jediné. Vďaka za to patrí aj vláde, no my sa môžeme spoliehať jedine na seba – že sme schopní procesy urýchľovať, zvyšovať produktivitu práce a užšie spolupracovať so zákazníkmi, aby nám dávali nové výrobky a výrobné procesy, aby nás trochu podržali.

Naši klienti nás dávajú za vzor v tom, čo sme dokázali zmeniť za posledné tri roky. Volvo ku nám posiela svojich partnerov, aby sa išli pozrieť ako má vyzerať hala. Povedali nám, že sme jednotka. Úspešne sa nám teda podarilo zmeniť hardvér. A teraz je na rade zmena softvéru – teda myslenia a nastavenia ľudí smerom dovnútra. Síce sme už začali, ale ešte tam celkom nie sme.

Niekedy mám sto chutí zaviesť tu daň z ľahostajnosti a z pohodlnosti. Sú tu ľudia šikovní, schopní, skúsení, ale sú naučení nejako robiť a tvrdia nám, že inak sa to nedá. Toto chcem zmeniť a na pomoc som si privolal novú krv do manažmentu PPS-ky, ktorú som poveril, aby to tu trochu „prevetrala“. Je to viacero významných nových pozícii vo firme, čo znamená lepšie rozdelenie kompetencií a konkrétnejšiu zodpovednosť.

Nových šéfov má prevádzka, príprava, údržba, nákup, auditovanie, financie… Tí ľudia majú ambi­ciózne kariérne plány, niečo v tých pozí­ciách chcú dosiahnuť. Budú bojovať proti zauží­vaným neefektívnym postupom, ale na druhej strane predstavia aj víziu, ako to zorganizovať lepšie. Vedia, kam našu firmu chcú dostať.

Verím, že ich odhodlanie a pracovné nasadenie bude nákazlivejšie ako korona.

JUDr. Daniel Futej
predseda predstavenstva