Čo to vlastne znamená:
KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Pod tým to pojmom rozumieme schopnosť podniku úspešne bojovať na trhu s podnikmi s rovnakým zameraním. Aby PPS-ka nezaostávala, dokázala udržať krok v ťažkom boji s konkurenciou a taktiež si udržala záujem zákazníkov, musí investovať do technologických inovácií. Efektívne technológie zvyšujú konkurencieschopnosť a znižujú nákladovosť výroby.

Manažment spoločnosti aktuálne pripravuje investičný plán PPS-ky na najbližšie dva roky. Každú investičnú akciu posudzujeme z pohľadu obchodnej stratégie, výrobných a technologických možností a z ekonomického hľadiska.

Medzi najvýznamnejšie pripravované investície patrí robotizácia zváracích operácií, plazmový páliaci stroj, CNC vertikálna fréza či otryskávací pieskovací stroj. Žeriavy budú mať nové inovatívne ovládanie a ich prevádzka sa po renovácii zosúladí s bezpečnostnými normami.

Celkové investície v najbližších dvoch rokoch sa budú pohybovať na úrovni 3 milióny eur. Okrem vypracovania zámeru a projektu bude potrebné zabezpečiť aj finančné krytie. Vedenie spoločnosti preto vedie intenzívne rokovania s potenciálnymi financujúcimi partnermi.

Milan Lesanek