Na základe podujatia „Detviansky zvar “, ktoré sa uskutočnilo v termíne 1.-3.júna 2012 v Detve si týmto dovoľujeme informovať o výnose verejnej zbierky a spôsobe jej použitia v súlade s rozhodnutím Obvodného úradu Zvolen zo dňa 2.7.2012.

Hrubý výnos verejnej zbierky: 160,00 €

Náklady verejnej zbierky: 254,64 €

Čistý výnos verejnej zbierky: 0 €

Celý hrubý výnos zbierky bol použitý na podporu základných škôl, ktoré sa podujatia zúčastnili.