Produktové portfólioV súčasnosti je výrobný program PPS Group zameraný na výrobu stredne veľkých a stredne ťažkých (do 15 ton) zváraných konštrukcií a to najmä rámov, ramien a výložníkov pre rôzne typy banských, cestných, stavebných, lesných strojov a transportnej techniky. Svoje portfólio sme rozšírili o výrobu nosných rámov pre vstrekovacie zariadenia a o výrobu zváraných konštrukcií pre čeľusťové drviče, cestné frézy , prístavné manipulátory a leteckú dopravu (nástupné plošiny).

Kompletné sety zváraných konštrukcií pre banské stroje.
Kinematické prvky pre stavebné a manipulačné stroje a zariadenia.
Ochranné prvky a rámy pre lesnú manipulačnú techniku.
Oceľové konštrukcie pre koľajové vozidlá.
Zvárané konštrukcie pre vstrekovacie zariadenia.
Zvárané konštrukcie pre oblasť infraštruktúry (cestná, letecká doprava atď.)