Výroba prípravkovPre internú potrebu ako aj pre zákazníkov iných spoločností firma zabezpečuje výrobu prípravkov. Prípravok je špeciálne náradie, ktoré sa navrhuje a vyrába pre jednu resp. niekoľko operácií vykonávaných počas výroby, kde nie je možné použiť normalizované náradie.

Hospodárenie s prípravkami v strojárskom výrobnom podniku je dôležitou pracovnou činnosťou, pretože priamo ovplyvňuje:

  • výrobné náklady a ich rentabilitu
  • včasné a kvalitné plnenie výrobných úloh
  • kvalitu výrobkov a ich súčastí

Typy využívaných prípravkov:

  • ustavovacie prípravky
  • opracovacie prípravky
  • zváracie prípravky