HistóriaVznik a vývoj podniku

História podniku sa začala písať v roku 1950, kedy bol položený základný kameň spoločnosti tvoriacej súčasť národného podniku Tatra Kopřivnice. Prvý výrobok – rýpadlo Škoda D500, opustilo brány podniku v roku 1954. Výrobný program sa postupne ustálil a tvorila ho výroba stavebných strojov a výrobkov špeciálnej techniky. Za oficiálny dátum samostatného pôsobenia podniku je považovaný 1. január 1955, kedy rozhodnutím ministra strojárstva ČSR začal podnik pôsobiť pod názvom Podpolianske strojárne (PPS) so sídlom v Detve.

Výrobky a profilovanie spoločnosti:

img-01

50. roky

1954 – Prvý výrobok podniku – rýpadlo Škoda D 500.

1955 – Spustenie prevádzky vo výrobnej hale 3 (22.000 m2).

čítaj viac→

1958 – Vytvorenie vývojárskeho pracoviska a prototypovej dielne, z ktorej vzišlo rýpadlo D 031k. Uvedením obrneného transportéra OT 810 do výrobkového portfólia bol etablovaný nosný výrobný program podniku. Výrobný program sa postupne ustálil na výrobu stavebných strojov a výrobkov špeciálnej techniky.

img-02

60. roky

1960 – Na trh spoločnosť priniesla hydraulický otočný nakladač s typovým označením HON 050, ktorý sa realizovaním viacerých modernizácií stal najpredávanejším výrobkom vyrábaným pod značkou PPS. Tento nakladač sa vyrábal do roku 1974.

čítaj viac→

1962 – Bola zahájená výroba pásového transportéra OT 62, ktorý si rýchlo získal obľubu u zákazníkov a bol veľmi úspešným exportným artiklom.
1966 – Zahájenie výroby teleskopického rýpadla SATUR 035k, ktorý svojím riešením predstavoval novinku na trhu stavebných strojov.

img-03

70. roky

1970 – V segmente stavebných strojov bol uvedený nový typ nakladača UNC 151, ktorý bol výsledkom vývoja pracovníkov podniku PPS. V oblasti špeciálnej výroby začína výroba obrnených pásových vozidiel BVP-1, ktoré predstavovali svetovú špičku a dodnes sú porovnateľné s technikou využívanou armádou v tejto kategórii.

čítaj viac→

1974 – V spolupráci s Výskumno-vývojovým ústavom vo Zvolene sa začala výroba nakladačov UN 050. V rôznych modifikáciách sa vyrábal tento nakladač až do roku 1995. Predajom 30-tisíc kusov predstavuje unikát v oblasti stavebných strojov.

1978 – Podpolianske strojárne Detva zmenili svoj názov a od začiatku roka 1978 vystupovali pod označením Závody ťažkého strojárstva, š.p. Detva.

img-02

80. roky

1980 – Začiatok výroby veľkoobjemového kolesového nakladača UNC 200, ktorého modifikácia UNC 201 sa vyrábala až do roku 1998. V tomto roku dochádza v podniku k inováciám zameraným na priemyselné roboty (OJ 10) a manipulátory pre zváranie (OM).

čítaj viac→

1989 – Podpísanie kooperačnej zmluvy so spoločnosťou HANOMAG AG Hannover, Nemecko, čo možno považovať za základný kameň súčasného strategického zamerania PPS ako partnera pôvodných výrobcov zariadení svetového mena (OEM).

img-05

90. roky

1990 – Uzatvorenie licenčnej zmluvy s talianskou firmou CESAB Spa Bologna na výrobu vysokozdvižných vozíkov a nadviazanie spolupráce s americkou firmou CET Salt Lake City na vývoji novej typovej rady nakladačov CET.

čítaj viac→

1990 – 1991 – V podniku opätovne pôsobiacim pod obchodným menom Podpolianske strojárne Detva, š.p. (PPS DETVA, š.p.) došlo k rozsiahlym zmenám: konverzia zbrojárskeho priemyslu a s tým spojené rozšírenie výrobného programu stavebných strojov o nakladače riadené preklzávaním kolies, rozšírenie rady kĺbových nakladačov o Detvan 500, Detvan 650 a Detvan 850, rozšírenie výrobného programu o novú generáciu strojov – terénne teleskopické manipulátory, zavedenie výroby pevných hnacích náprav, výroba zberacích kombajnov. Boli nadviazané kooperačné vzťahy s firmami JOHN DEERE, BITELLI a SIMA. Boli založené viaceré dcérske spoločnosti v zahraničí, a tiež spoločný podnik PPS KRIVBASS na Ukrajine.

1997 – 2003 – Došlo ku premene štátneho podniku PPS Detva na akciovú spoločnosť PPS Detva a.s. a k jej postupnému začleneniu do DMD Holding, a.s. Nestabilita na tradičných trhoch a dôsledky konverzie špeciálnej výroby viedli v roku 1997 k platobnej neschopnosti PPS Detva, a.s. a jej transformáciu na PPS Detva Holding a.s., ktorá prevzala prevádzku podniku vrátane časti dlhov. Nízka miera flexibility na zmenené podmienky a pretrvávajúce problémy so splácaním záväzkov spôsobili v roku 2002 opätovne neriešiteľné ekonomické problémy vyústené do vyhlásenia konkurzu.

img-06

Nové obdobie

Rok 2003 predstavuje pre spoločnosť výraznú kvalitatívnu zmenu. Spoločnosť od septembra 2003 pôsobí pod obchodným menom PPS Group a.s. Ťažiskový výrobný program spoločnosti je zameraný na výrobu komplexných zváraných konštrukcií – rámov, ramien, výložníkov, ostatných komponentov kinematiky a ďalších oceľových konštrukcií pre renomovaných výrobcov banských, stavebných, manipulačných, lesných mechanizmov a strojov. Doplnkovým výrobným programom je výroba prípravkov.

čítaj viac→

Miľníky modernej histórie:

2003 – Atlas Copco vstúpilo ako zákazník do PPS Group a.s.

2004 – Výroba výložníkov a ramien pre významných európskych výrobcov stavebných zariadení.

2007 – Detva Priemyselný park – Strategickým investičným zámerom spoločnosti bolo vytvorenie a následné zvyšovanie kapacít najmä v Priemyselnom parku Detva situovaným priamo v areáli PPS.

2010 – Rozšírenie portfólia výrobkov – výroba vagónov Siemens.

2012 –Rozšírenie kapacít investovaním do novej technológie (Pieskovací robot, Lakovací box, Opracovacie centrum WRD 150, Plazmový páliaci stroj). Ukončenie výroby nakladača HON 200 (vyrobilo sa 22 ks nakladačov).

2013 – Rozvoj strategickej spolupráce s novými zákazníkmi.

2014/2015 – Rozšírenie portfólia výrobkov – výroba rámov pre vstrekovacie lisy, mobilných a špeciálnych žeriavov. Spoločnosť popri investíciách zameraných na rast masívne investovala do progresívnych technológií, ktorých cieľom bolo zvýšenie konkurencieschopnosti. Spoločnosť zaviedla a udržuje Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008, environmentálny manažérsky systém podľa STN EN ISO 14001:2005, systém kvality vo zváraní STN EN ISO 3834-2 a DIN 18800-7 a ďalšie. Pre lepšie zabezpečenie kvality vo výrobe spoločnosť prevádzkuje akreditované kalibračné laboratórium.