LaboratóriáKalibračné a skúšobné laboratórium

Spoločnosť PPS Group a.s. má svoje akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium. Kalibračné laboratórium je spôsobilé vykonávať kalibráciu meradiel dĺžky, rovinného uhla, teploty a tlaku a meranie odchýlok od priamkovitosti a rovinnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2005 a skúšobné laboratórium je spôsobilé vykonávať meranie priamosti pravítok, rovinnosti kontrolných platní a meranie geometrických veličín a odchýlok tvaru na 3D súradnicových meracích strojoch rovnako podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2005. Služby kalibračného aj skúšobného laboratória poskytujeme nielen v rámci vlastnej spoločnosti, ale aj pre zákazníkov iných firiem. Pre získanie spokojnosti a dôvery zákazníkov a vylepšovanie kvality práce kalibračného aj skúšobného laboratória neustále sledujeme a zavádzame nové poznatky získané na pravidelných seminároch a školeniach.

Rozsah akreditovanej činnosti:

 • koncové mierky
 • valčekové a strmeňové kalibre
 • nastavovacie krúžky
 • závitové trne a krúžky
 • drôtiky na meranie závitov
 • mikrometrické meradlá
 • nastavovacie mierky
 • mikrometre do otvoru
 • dvoj a trojdotykové
 • posuvné meradlá
 • pasametre a mikropasametre
 • číselníkové odchylkomery a dutinomery
 • mikrometrické odpichy
 • oceľové čiarkové pravítka
 • oceľové stáčacie metre
 • lístkové škáromery
 • digitálne výškomery
 • uhlové mierky
 • libely a sklonomery
 • uholníky
 • uhlomery
 • nožové pravítka
 • kontrolné pravítka
 • kontrolné platne
 • deformačné tlakomery
 • teplomery sklenené, teplomery s čidlom
 • nožové pravítka
 • kontrolné platne
 • kontrolné pravítka
 • strojárenské výrobky – 3D meranie

Neakreditovaná činnosť:

 • rádiusové mierky
 • meracie guľočky
 • sínusové pravítka
 • prizmatické podložky
 • kužeľové hladké tŕne a krúžky
 • kužeľové závitové tŕne a krúžky
 • hrúbkomery s odchýlkomermi

Metalografické laboratórium a mechanická skúšobňa

Metalografické laboratórium spoločnosti PPS Group vykonáva činnosti na zvyšovanie kvality produktov vyrábaných spoločnosťou a to zabezpečovaním komplexnej kontroly dodaných materiálov prostredníctvom mechanických a metalografických skúšok. Okrem toho vykonáva aj metalografické rozbory zvarových spojov, ťahové a ohybové skúšky pri teplote okolia, rázové skúšky v ohybe pri teplote okolia aj za zníženej teploty a meranie tvrdosti HBW, HV, HRC, HRB a mikrotvrdosti.