Politika kvality a certifikáty„Kvalita znamená urobiť veci správne aj keď sa nikto nedíva”

Hlavným cieľom spoločnosť PPS Group a.s. je zabezpečiť kvalitné produkty pre svojich zákazníkov, byť spoľahlivým partnerom pre svojich obchodných partnerov a zároveň vytvárať príjemné pracovné prostredie a podmienky pre svojich zamestnancov. Tento cieľ deklaruje spoločnosť vo svojej politike kvality, kde sa tiež zaväzuje dodržovať a udržovať systém manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávaných noriem. Základom tohto systému kvality je nielen riadenie jednotlivých procesov v spoločnosti, ale aj ich neustále zlepšovanie.

Politika kvality    Environmentálna politika

cert-01cert-02
cert-04
cert-05cert-06
cert-07    
din-1090cert-14001
din-1090

Systém manažérstva kvality je v spoločnosti zavedený a certifikovaný podľa EN ISO 9001 od roku 2005 PPS Group a.s. je zároveň certifikovaná podľa SOŠ AQAP 2110:2017 (výroba produktov na účely obrany ), STN ISO 3834-2 (systém kvality vo zváraní),DIN 18800, DIN 15 018, DIN 4132, EN 1090-1+A1 (systém zvárania oceľových konštrukcií), DIN EN 15085-2 (zváranie železničných vozidiel a ich častí) a akreditované kalibračné laboratórium spoločnosti spĺňa požiadavky podľa normyISO/IEC 17025. Systém environmentálneho manažérstva je v spoločnosti zavedený a certifikovaný podľa normy ISO 14001 od roku 2013.