Kontrola kvalityV spoločnosti PPS Group a.s. je kvalita výrobkov na prvom mieste a preto je kontrola kvality výrobkov vykonávaná v troch fázach – a to vstupná kontrola, medzioperačná kontrola a výstupná kontrola. Kontrola kvality zvarov je zabezpečovaná kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí vlastnia certifikáty pre vykonávanie nedeštruktívnych skúšok zvarov (NDT skúšky – ultrazvukové skúšky, magneto – práškové skúšky, penetračné skúšky a vizuálne skúšky zvarov). Na rozmerovú kontrolu sú využívané 3D súradnicové meracie zariadenia MORA 0150 a LEICA TRACKER. Súčasťou kvality je aj certifikovaný zváračský dozor, ktorý školí, dohliada a usmerňuje pracovníkov zabezpečujúcich zváracie procesy.

V oblasti zlepšovania kvality spolupracujeme s Výskumným ústavom zváračským priemyselným inštitútom, Prvou zváračskou a.s., Technickou univerzitou vo Zvolene a firmou Consulting & Control of Welding s.r.o. ako aj s inými spoločnosťami.