Ponuka voľných pracovných miest v spoločnosti PPS Group a.s.


Pracovná pozícia

Zvárač kovov

Zvárač kovov vykonáva zváranie, stehovanie a rovnanie podzostáv a zostáv zvarencov…

CHCEM VEDIEŤ VIAC →

Zvárač kovov vykonáva zváranie, stehovanie a rovnanie podzostáv a zostáv zvarencov dynamicky namáhaných vo všetkých polohách podľa výkresovej dokumentácie a technologických postupov, s osvedčením o skúške zvárača podľa STN EN 287-1 a s požiadavkou predpísanej kontroly zvarov.

Požiadavky na zamestnanca:

Certifikáty a osvedčenia:

 • základný zváračský preukaz Z-M1
 • osvedčenie podľa STN EN 287-1: 135 P BW 3.1 S t12,5 PF ss nb, 135 P FW 3.1 S t13 PF ml

Výhoda:

 • platný preukaz viazača bremien
 • platný preukaz obsluhovateľa zdvíhacieho zariadenia ovládaného zo zeme (žeriav triedy A1)
 • platný preukaz obsluhy zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7m (zdvíhacie zariadenia typ B)

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • zručnosť
 • pozornosť
 • sebaovládanie
 • precíznosť
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť

Pracovná pozícia

Obrábač kovov – horizontkár NC, frézar NC

Opracovanie zvarencov na cnc zariadení SHW, WHN 13, W 160, WRD 150, WH 10, H 160…

Zvárač kovov vykonáva zváranie, stehovanie a rovnanie podzostáv a zostáv zvarencov…

CHCEM VEDIEŤ VIAC →

Opracovanie zvarencov na cnc zariadení SHW, WHN 13, W 160, WRD 150, WH 10, H 160.

Požiadavky na zamestnanca:

Certifikáty a osvedčenia:

 • preukaz viazača bremien a oprávnenie na obsluhu zdvíhacieho zariadenia ovládaného zo zeme A1 výhodou

Výhoda:

 • ovládanie programu Siemens, Heidenhain

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • zručnosť
 • pozornosť
 • sebaovládanie
 • precíznosť
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť

Pracovná pozícia

Kontrolór kvality v strojárenskej výrobe

Vykonáva medzioperačnú kontrolu, pripravuje upozornenia na nekvalitu a zabezpečuje hlásenia o nekvalite…

Zvárač kovov vykonáva zváranie, stehovanie a rovnanie podzostáv a zostáv zvarencov…

CHCEM VEDIEŤ VIAC →

Vykonáva medzioperačnú kontrolu, pripravuje upozornenia na nekvalitu a
zabezpečuje hlásenia o nekvalite v internom informačnom systéme. Vypracováva
analýzy zistených chýb, určuje príčiny ich vzniku a navrhuje nápravné
opatrenia. Predkladá návrhy na zlepšenia procesov, zabezpečuje komunikáciu
so zákazníkom pre oblasť kvality.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

 • úplné stredné odborné alebo vysokoškolské – technický smer
 • ovládanie min. základov anglického jazyka podmienkou

Certifikát podľa STN EN 473 pre vykonávanie:

 • vizuálnej kontroly zvarov VT2
 • magnetopráškovej kontroly zvarov MT2
 • ultrazvukovej kontroly zvarov UT2
 • oprávnenie na vedenie VZV

Výhoda:

 • ovládanie programov

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • zručnosť
 • pozornosť
 • sebaovládanie
 • precíznosť
 • spoľahlivosť
 • trpezlivosť

Pracovná pozícia

Absolventská prax v oblasti strojárenstva

Pozícia pre absolventov VŠ technického zamerania zameraná na získanie skúseností v rôznych výrobných procesoch…

Zvárač kovov vykonáva zváranie, stehovanie a rovnanie podzostáv a zostáv zvarencov…

CHCEM VEDIEŤ VIAC →

Pozícia pre absolventov VŠ technického zamerania zameraná na získanie
skúseností v rôznych procesoch života výrobnej spoločnosti s prihliadnutím
na študijný odbor absolventa formou 6 -12 mesačného individuálneho adaptačný
programu.

Požiadavky na absolventa:

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • aktívny prístup, flexibilita
 • chuť pracovať na svojom rozvoji
 • AutoCAD – základy
 • základy ovládania AJ alebo NJ

Kontakt

Informácie pre uchádzačov

Uchádzači môžu zasielať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom na e-mail:

uchadzaci@ppsgroup.sk

Alebo nám zavolajte na uvedené telefónne číslo:

+421 45 52 19 130