Ľudské zdrojeVzhľadom k náročnosti zákazníckych potrieb zákazníkov PPS Group a tiež cieľov spoločnosti, sú ľudia a zamestnanci považovaní za nositeľov kľúčových procesov a informácií, vďaka ktorým je možné dosahovať vytýčené ciele. Starostlivosť o zamestnancov je pre PPS Group, a.s. rovnakou prioritou ako starostlivosť o zákazníkov.

Ruka v ruke tak ide rozvoj ľudských zdrojov s rozvojom celej spoločnosti. Modernizácie, hospodársky rast a dosahovanie strategických cieľov sú preto hybnými silami pri nábore a výbere nových zamestnancov, pri vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov i pri motivácii a celkovej starostlivosti o zamestnancov. Výsledkom je stabilný tím zamestnancov s nízkou fluktuáciou.
A keďže práca s ľudskými zdrojmi je dlhodobá, spoločnosť si ctí stabilných zamestnancov rôznymi formami odmien za čas odpracovaný pre spoločnosť. Na druhej strane, aby zamestnanci mohli dosahovať pracovné jubileá, je dôležité dbať aj o ich bezpečnosť a zdravotný stav. Bezpečnosť a ochrana zdravia je jednou z priorít vedenia spoločnosti, preto je na ňu kladený veľký dôraz, podobne ako na prevenciu pred ochoreniami. Na tento účel slúžia rekondičné pobyty organizované s nadštandardným dôrazom najmä na liečebné procedúry účastníkov. 

Čo pripravujeme:

  • V oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov pripravujeme dlhodobý projekt prispôsobenia vzdelávania individuálnym potrebám každého zamestnanca prostredníctvom realizácie DC (Development Centrum)
  • Projekt na zlepšenie internej komunikácie