V dňoch 2.-3. júna 2012 sa pod spoločnou záštitou spoločnosti PPS Group a.s. a Mesta Detva uskutočnil prvý ročník projektu s názvom „Detviansky zvar“.

„Detviansky zvar“ je projekt, ktorého cieľom je podpora vzájomnej komunikácie a neformálnych vzťahov prostredníctvom odborných, vzdelávacích a súťažných aktivít. Spoločným menovateľom všetkých zúčastnených je zváranie. V rámci tohto podujatia sa uskutočnili medzinárodné majstrovstvá zváračov o pohár „Majstra Detvianskeho zvaru“, prezentačná výstava zváracej techniky a odborný seminár.

Spoločnosť PPS Group a.s. môže s potešením skonštatovať, že všetci štyria najlepší súťažiaci, ktorých vybrala nezávislá porota, sú jej zamestnancami. Po dlhom rozhodovaní sa nakoniec z hlavnej ceny – osobného motorového vozidla Citroen C1 tešil p. Ján Vajs.

Nedeľa sa niesla v znamení zábavy, smiechu a dobrej nálady. Celé popoludnie mali návštevníci letného štadióna v Detve možnosť sledovať vystúpenia tanečníkov, hudobníkov a zabávačov. Taktiež sa mohli zapojiť do rôznych športových súťaží alebo využiť možnosti, ktoré im ponúkali sprievodné podujatia. Na záver celého podujatia vystúpila známa slovenská skupina Drišľak, ktorá dala za týmto úspešným podujatím záverečnú bodku.